Gallery

Doet Boersma

Fertile soil

She gives new energy to her old theme “landscape” and shows on a strong abstract way her new art collection “Fertile soil”.

She focusses on the invisible processes in nature, like the cycle of life, under the surface and fertility. Her admiration for nature can be seen in big movements and subtle color transitions. She entrains the viewer to the force of nature, the branches and roots. Vegetation plays in some artworks a literally role, because there are prints of leaves processed in the painting.

Nieuw werk: oud landschappelijk thema , abstract verbeeld

“Een braakliggend stukje aarde wordt al gauw ingenomen door planten. Deze pioniersplanten vermeerderen zich snel, op zand, veen of klei en houden hiermee de aarde vast. Na de snel verspreidende pioniersplanten volgen planten met veel kleur en vol zaad, waardoor bijen en vogels in het gebied komen en zorgen voor verdere bevruchting en verspreiding. Hierdoor ontwikkelt de plantengroei zich verder, om uiteindelijk mensen en dieren voeden. Vol bewondering zie ik altijd weer die kracht in de natuur. Met gretigheid schilder ik dit in allerlei hoedanigheden. Het landschappelijke thema is divers en onuitputtelijk voor me”.

Hein van de Water

Glass art

Hein van de Water has been working with the material glass since 1984. The glass is melted, broken, treated with a chisel, ground, sandblasted and polished. The skin, the surface, the texture and the rough are elements that are of great importance to Hein. His objects are statements that need almost no title or explanation. Sometimes the works are quiet and subdued, sometimes aggressive and razor sharp, that makes the work mysterious and exciting.

The 4 "Hellebits", stand here as ceremonial weapons. Title: "Culture carriers"

The glass sword.
Ceremonial swords are richly decorated swords, here the sword has a rich inner life, the cutting edge is cut and polished. These contrasts make it an object of special contrasts. Hard / soft and transparent / opaque. The material glass makes these opposites possible and allows the objects to come to life under different lighting conditions. Hein van de Water lives and works in Groningen (NL)

Glaskunst

Hein van de Water werkt sinds 1984 met het materiaal glas.
Het glas wordt door hem gesmolten, gebroken, met een beitel bewerkt, geslepen, gezandstraald en gepolijst.
De huid, de oppervlakte, de textuur en het ruwe zijn elementen die voor Hein van groot belang zijn.
Zijn objecten zijn statements die haast geen titel of uitleg nodig hebben. Soms zijn de werken stil en ingetogen, soms agressief en vlijmscherp, dat maakt het werk geheimzinnig en spannend.
De getoonde werken bestaan o.a. uit 4 “Hellebaarden” zij staan hier als ceremoniële wapens. Titel: “Cultuurdragers”

Het glazen zwaard.
Ceremoniële zwaarden zijn rijkversierde zwaarden, hier heeft het zwaard een rijk binnen-leven, het snijvlak is geslepen, gekapt en gepolijst. Deze contrasten maken het tot een object van bijzondere tegenstellingen. Hard/zacht en transparant/opaak. Het materiaal glas maakt deze tegenpolen mogelijk en laat de objecten onder verschillende lichtomstandigheden tot leven komen.