Gallery

Doet Boersma

Fertile soil

She gives new energy to her old theme “landscape” and shows on a strong abstract way her new art collection “Fertile soil”.

She focusses on the invisible processes in nature, like the cycle of life, under the surface and fertility. Her admiration for nature can be seen in big movements and subtle color transitions. She entrains the viewer to the force of nature, the branches and roots. Vegetation plays in some artworks a literally role, because there are prints of leaves processed in the painting.

Nieuw werk: oud landschappelijk thema , abstract verbeeld

“Een braakliggend stukje aarde wordt al gauw ingenomen door planten. Deze pioniersplanten vermeerderen zich snel, op zand, veen of klei en houden hiermee de aarde vast. Na de snel verspreidende pioniersplanten volgen planten met veel kleur en vol zaad, waardoor bijen en vogels in het gebied komen en zorgen voor verdere bevruchting en verspreiding. Hierdoor ontwikkelt de plantengroei zich verder, om uiteindelijk mensen en dieren voeden. Vol bewondering zie ik altijd weer die kracht in de natuur. Met gretigheid schilder ik dit in allerlei hoedanigheden. Het landschappelijke thema is divers en onuitputtelijk voor me”.